Forskningssatsningen ”Storslagna fjäll” avslutades under våren 2018. Målet har varit att hitta vägen till en hållbar utveckling av de svenska fjällen. Denna satsning var uppdelad i två faser och Annika Dahlberg, från Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, deltog i projekt i bägge faserna tillsammans med forskare från KTH och Mittuniversitetet. Forskningen har utgått från ekologiska, ekonomiska och sociala/kulturella perspektiv på hållbarhet, i mycket nära samverkan med aktörer utanför akademin. 

Jämtlandsfjällen i höstfärger. Foto: Sandra Wall-Reinius.


Hur gick forskningen till och vilka är resultaten? Läs här och se filmer!

Det första projektet heter ”Bortom konflikter: utmaningar och möjligheter i svenska fjäll”, och det andra ”Vägar till mångfunktionella fjällandskap - En pilotmodell i Jämtlandsfjällen”.

Slutrapporter och andra publikationer från dessa forskningsprojekt, som skett i nära samverkan med olika intressegrupper i fjällen, finns åtkomliga på projektens hemsidor.

Det finns även ett antal korta filmer som illustrerar resultaten och själva forskningsprocessen:

Film 1 (1 min) Vägar till mångfunktionella landskap – En pilotmodell i Jämtlandsfjällen

Film 2 (1 min) Förändringarna

Film 3 (1 min) Fjällforum

Film 4 (11 min) Vägar till mångfunktionella landskap – En pilotmodell i Jämtlandsfjällen