Strandäng, Sandemar. Foto: Sara Cousins.
Strandäng, Sandemar. Foto: Sara Cousins.

 

Formasmedel för ny forskning

Sara Cousins är huvudsökande för projektet:
”Havstrandängar - ett rörligt habitat”

Stefano Manzoni är medsökande på projekten:
“Modelling Cover Crop services and disservices in a changing climate: The trade-off between crop yield, nitrogen losses and carbon sequestration in arable land”

“Microbial controls of the fate of nitrate via DNRA or denitrification is key for managing retention of soil nitrogen”

Gia Destouni är med medsökande på projektet:
“Transformation towards green and blue cities: Conflicts between the sustainable development goals, TRANSSAFE”

Christina Schaffer är medsökande på projektet:
”Hållbara vistelsemiljöer: blågrön infrastruktur, offentliga rum, och transportsystem för alla”

Norris Lam är medsökande på projektet: 
“Drone-assisted streamflow monitoring – a faster, safer and more cost-effective approach to measuring river flows”
 

Gästforskarprogrammet inom klimat och miljö

Programmet ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA i 6-24 månader. Syftet med gästforskarprogrammet är att stärka svensk forskning på området, men också att bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen.

Vetenskapsrådet har i samarbete med Formas och Energimyndigheten fattat beslut om att bevilja två gästprofessorer:

Brian Deal, University of Illinois (Urbana-Champaign):
”Koldioxidneutrala städer: social-ekologiska system och modellering av förändringar i markanvändning, växthusgasutsläpp och planeringscenarier” (24 månader)
Projektledare är Zahra Kalantari

Ruth K. Varner, University of New Hamphire (Institute for the Study of Earth, Oceans and Space):
“Att förstå uppvärmningens påverkan i Arktis: skalning av metanutsläpp från arktiska sjöar, baserad på en kombination av biogeokemiska och microbiella mätningar med hydrologiska modeller” (6 månader) 
Kontaktperson är Nina Kirchner