Qiong Zhang har fått forskningsmedel från VR för ett projekt med titeln Simulera gröna Sahara med en jordsystemmodell. Projektet kommer att pågå under 2018-2021 och är ett samarbete med Lunds universitet.