I ett nytt projekt, batmapper.org där medborgarforskning spelar en viktig roll, kan allmänheten i hela Sverige hjälpa forskare att hitta fladdermuskolonier genom att rapportera in observationer av fladdermöss eller deras sommarkolonier. Syftet med att hitta kolonierna är att studera dem och lära sig mer om hur förändringar i klimatet påverkar fladdermössen.

Fladdermöss. Foto: Jens Rydell (http://www.fladdermus.net/naturfoto/)

— När jag pratar med människor om mina doktorandstudier och effekterna av klimat och landskapsförändringar på svenska fladdermuspopulationer är responsen ofta att de berättar om fladdermöss som de själva sett vid sina sommarstugor, säger projektledare Heather Wood, som svar på hur idéen utvecklades.

Heather Wood projektledare för batmapper.org. Foto: privat.

Genom hemsidan batmapper.org kan vem som helst rapportera observationer av fladdermuskolonier och inte bara bidra till projektet, utan också vara en del av projektet i sig.

— Det är lätt att hitta fladdermöss, men det är svårt att ta reda på var de bor, så om människor kan hjälpa oss med att rapportera sina observationer, skulle det verkligen bidra till vetenskapen och bevarandet av fladdermöss. Man får också en möjlighet att vara en del av ett sammanhang med alla andra som samlar in dessa data, fortsätter Heather Wood.

Vad som är känt om fladdermöss när det gäller klimatförändringar är att de är ganska känsliga. Kolonierna kan inte användas om det blir för varmt och förändringar i klimatet påverkar också de insekter fladdermöss äter och även tillgången till vatten.

 

 

Heather Wood berättar om projektet i filmen ovan. Du kan också läsa mer om projektet och hur du kan hjälpa till genom att gå till webbplatsen batmapper.org.