Studien leds av amerikanska forskare men innefattar också Gustaf Hugelius från Institutionen för naturgeografi. Forskarna har kombinerat nya mätningar av kvicksilver i permafrost med existerande data för att uppskatta mängden kvicksilver i marken i den nordliga permafrostregionen. Studien publiceras i Geophysical Research Letters.

- Det var känt sedan tidigare att arktiska ekosystem innehåller mycket kvicksilver, säger Gustaf Hugelius, men vi hade inte väntat oss så höga halter i den djupa och mycket gamla permafrosten. Det här väcker många nya frågor. Viktigast är nu att ta reda på hur stora riskerna för ekosystem och människor egentligen är.

Data från myrmarker med permafrost i norra Sverige visar liknande relativt höga kvicksilverhalter i permafrost. Om permafrosten tinar kommer en del av kvicksilvret att frigöras. Det är osäkert hur detta kommer att påverka ekosystemen eftersom man inte vet till vilken grad det kan omvandlas till den giftiga formen metylkvicksilver.

Permafrost i Sverige
Palsar, myrmarker med permafrost, tinar i Tavvavuoma, norra Sverige. Data från detta område visar på relativt höga halter kvicksilver i permafrosten. Foto: Gustaf Hugelius.