Ruth Varner. Photo by Julie Bryce/UNH.
Ruth Varner är professor i biogeokemi och hon har delat ledarskap för det nya biologiska institutet (BII). Institutet kommer att fokusera på att bättre förstå hur ekosystem och klimat interagerar, som till exempel den tinande permafrosten i Arktis. Foto: Julie Bryce/UNH.


Ruth Varner, från University of New Hampshire (UNH) och gästforskare vid Institutionen för naturgeografi, har fått ett stort anslag på 3,6 miljoner dollar från National Science Foundation (NSF) i USA. Ruth är även involverad i projektet ASIAQ (The Arctic Science IntegrAtion Quest) och genom det samarbetet fick hon förra året en av Vetenskapsrådets gästprofessurer placerad vid Institutionen för naturgeografi och i samarbete med Bolincentret för klimatforskning.

Lansering av ett biologiskt institut i september

Totalt är det 14 universitet i världen som tillsammans har fått 12,5 miljoner dollar från NSF för att lansera "Biology Integration Institute (BII), förkortat EMERGE (EMergent Ecosystem Response to ChanGE)". Ett tvärvetenskapligt team med 33 forskare som tillsammans täcker in 15 olika ämnesområden ska jobba med projektet i fem år.

Institutet ska lanseras i september och det kommer också att ha en utbildande komponent samt involvera personer på forskarnivå, inom forskarutbildning och grundutbildning.

Från molekyler till ekosystem

Projektet har fokus på att studera hur de processer som upprätthåller liv och möjliggör biologisk innovation fungerar och interagerar inom och mellan varandra, från molekyler till celler, arter och ekosystem och under dynamiska förhållanden.

- Det finns ett brådskande behov av att kunna förutsäga hur ekosystem reagerar på klimatförändringar, säger Ruth Varner.

Boardwalk collapses into a thermokarst thaw feature at Stordalen Mire. Photo credit: Patrick Crill.
En kollapsad spång vid fältområdet i Stordalen Mire. Foto: Patrick Crill.


Undersökningsområdet ligger i Stordalen Mire, en sedan tidigare studerad torvmark i norra Sverige, där tinande permafrost förändrar landskap, växter och mikrober. Forskarna kommer att undersöka hur mikrober reagerar på ett föränderligt klimat, som enskilda organismer, som ett kollektiv eller samhälle och hur de utvecklas med tiden.

Målsättningen är att kunna skapa modeller som kan hjälpa till att förutsäga ekosystemets respons på klimatförändring.

Mer information

Länk till pressmeddelandet

Följ projektet här

och här: @EMERGE_BII 

Kontakt

Ruth Varner
ruth.varner@natgeo.su.se