I en nyligen publicerad artikel i Scientific reports om våtmarker studeras hydroklimatiska förändringar mellan åren 1976 och 2015. Studieområdet omfattar 25 olika våtmarkslandskap (våtmarker och deras avrinningsområden). Dessa områden är belägna i olika klimatzoner i världen: tropiska, arida (torra), varmtempererade och kalltempererade. 

Hydroklimatiska förändringar studeras i våtmarker.
Hydroklimatiska förändringar studeras i våtmarkslandskap.


Förändringar i markanvändning ändrar hydrologiska balansen

- Resultaten från den här studien visar att våtmarker i vissa delar av världen, särskilt i arida (torra) och kalltempererade klimat, har varit utsatta för högre temperaturökningar, säger Imenne Åhlén doktorand på Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Våtmarkerna har också fått mindre nederbörd jämfört med genomsnittliga förhållanden inom dessa klimatzoner. För majoriteten av våtmarkerna minskade vattenavrinningen avsevärt trots små nederbördsförändringar. Detta kan främst kopplas till förändringar i markanvändning som i sin tur bidrar till ökad evapotranspiration (vatten som avges från en yta till atmosfären både genom direkt förångning och från växter).

Viktigt att använda direkta mätningar

- Eftersom observerade regionala nederbörds- och temperaturförändringar inte är tillräckliga för att uppskatta förändringar i vattenavrinning, vilket är en nyckelvariabel för ekosystemtjänster i våtmarker, betonar vi behovet av att använda direkta flödesmätningar för att bedöma effekterna från förändringar av klimat och markanvändning på våtmarkslandskapets funktioner, säger Imenne.

Länk till vetenskaplig artikel

Läs den vetenskapliga artikeln i Scientific report här.

Åhlén, I., Vigouroux, G., Destouni, G. et al. Hydro-climatic changes of wetlandscapes across the world. Sci Rep 11, 2754 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-81137-3
 

Imenne Åhlén.

Kontaktperson

Imenne Åhlén

E-post: imenne.ahlen@natgeo.su.se