Gustaf Hugelius har varit huvudredaktör för en rapport som släpps vid Arktiska Rådets ministermöte idag (https://arctic-council.org/en/resources/reykjavik/). Rapporten handlar om de globalt viktiga våtmarkerna i Arktis med rekommendationer om hur dessa områden bör förvaltas framöver.

Våtmarkerna är viktiga för djurs livsmiljöer och migrationsvägar och de spelar även en stor roll för att upprätthålla hälsosamma ekosystem, biologisk mångfald, koldioxidlagring och andra ekosystemtjänster.

Tundra
Foto: Gustaf Hugelius.

 

Länk till rapporten här: https://www.caff.is/wetland