Lågenergilampa
Lågenergilampa

När det gäller energianvändning så är vårt uppdrag som anställda att minska energin där vi kan. Målet är att energin som används av en heltidsanställd eller student inte ska öka jämfört med 2014.

Tre grundregler är:

· Släck belysning och stäng av elektrisk apparatur

· Stäng fönstret när du vädrat klart

· Använd energisparfunktioner

Det är svårt att mäta institutionens förbättringar inom energiområdet men institutionens miljöberedning har kommit på två sätt att arbeta med miljöaspekten energi.

1/ Vi skickar ut en enkät som innehåller några korta frågor om vårt beteende och vår kunskap om energianvändning. Genom senare uppföljningar av enkäten kan vårt energiarbete på institutionen bli mätbart. OBS! En länk kommer i ett mail från survey and report!


2/ Vi lånar ut energimätare så att alla anställda kan mäta energiåtgången av de apparater (exempelvis datorer och mobilladdare) som vi använder. Vi vill att ni rapporterar in era mätningar så att vi senare kan göra en sammanställning av resultaten. Norris Lam är först ut med att mäta och han gör ett excelark där vi kan skriva in våra resultat.


Om miljöaspekter

Stockholms universitet påverkar miljön på många olika sätt. Miljöaspekter är områden i verksamheten där vi har miljöpåverkan. Universitetets betydande miljöaspekter är de områden där vi påverkar miljön mest. Inom dessa områden behöver vi förbättra oss.

Vår främsta positiva miljöaspekt är: Forskning och utbildning inom miljöområdet

Universitetets betydande negativa miljöaspekter är:

· Energianvändning

· Resor och transporter

· Avfallshantering

· Materialanvändning

· Användning av kontorsapparater

· Inköp och upphandling

· Kemikalieanvändning

· Utsläpp till vatten

· Användning av kontorsapparater