Arbetet med årets miljöhandlingsplan har gått bra enligt miljöberedningen. Punkterna nedan, över uppnådda resultat, relaterar till punkterna vi hade i 2018-års miljöhandlingsplan (som finns att hitta under fliken ”Institutionens miljöarbete”).

  • Miljöinformation: Miljösidor med information om miljöarbetet vid institutionen är nu framställda och publicerade på institutionens hemsida med länk från förstasidan. Målgrupp är främst anställda men även studenter och intresserad allmänhet.
  • Källsortering: Avfallsskåp för återvinning i lilla köket på plan 4:a finns nu på plats. Källsorteringskategorierna presenterades på måndagsinformationen 2018-12-17. Mer detaljerad information om källsortering finns på SUs miljöwebb
  • Resfria möten: Arbetet med att underlätta för personalen att ha skypemöten är lite försenat för att vi väntat in nya bättre programversioner. Nu har Zoom kommit och vi har valt att arbeta vidare med detta program istället för med Skype, eftersom Rolf bedömer att det är ett väldigt bra och lättanvänt program. Miljöberedningen har testat Zoom och planen är att ha en/flera workshops under 2019 där intresserad personal kan testa och lära sig programmet.
  • Spara papper: Vi är sedan VT 2018 anslutna till universitetets printomattjänst och vi bedömer att det sparar papper.
  • Energifrågan: Vi har följt upp förra årets energienkät med en ny enkät i år. Svaren är sammanställda och presenterade på måndagsinformationen 2018-12-17 och på institutionens miljösidor på webben.