Utrustning för mätning av elförbrukning finns att låna.