Ett av miljöberedningens mål för 2018 var att fixa så att vi kan källsortera i lilla köket på plan 4:a. Källsorteringsskåpen kom på plats i december efter gott samarbete med vaktmästeri, ekonomi och övriga institutioner på plan 4:a i Geohuset.