Vad jag bör känna till som anställd

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för naturgeografi
 4. Institutionens miljösida
 5. Vad jag bör känna till som anställd
 6. Vad bör jag känna till som anställd vid Stockholms universitet

Vad bör jag känna till som anställd vid Stockholms universitet

Som anställd vid stockholms universitet skall du känna till:

 1. Universitetets miljöpolicy.
 2. Miljörutiner som gäller för ditt arbete.
 3. Metod för hantering av miljöavvikelser och förbättringsförslag.

 

Universitetets miljöpolicy

Universitetets miljöpolicy

 

Vilka miljörutiner gäller för arbetet du utför?

Miljörutiner och anvisningar som anställda ska följa finns beskrivna i avsnittet “Så gör du” på “Miljöwebben”. http://www.su.se/miljo/så-gör-du

 

Tänk på att:

Släcka belysning och stänga av elektrisk apparatur
Stänga fönstret när du har vädrat klart
Använda energisparfunktion på apparater
Kopiera inte mer än nödvändigt
Sopsortera både i kök och vid miljöstationer
Låt gärna resfria möten ersätta arbetsresor
Tänk på att resa så miljövänligt som det är möjligt och rimligt
Åk tåg när avståndet inte är längre än 500 km
Åk kollektivt och alltid miljötaxi
Vid flygresa, undvika mellanlandningar
När du ska hyra bil, boka en miljöbil

För inköpsansvariga och personer med laborativt arbete kan miljörutinerna vara mer omfattande (se “Miljöwebben”) http://www.su.se/miljo/

 

Extra miljörutiner vid NG:

 • ”Sommarlunchen” skall vara vegetarisk
 • Vid möten och disputationer skall kranvatten i karaff användas istället för flaskvatten

 

Rapportera miljöavvikelse och lämna förbättringsförslag
 

SAMIR är universitetets inrapporteringssystem för säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Där kan du som anställd rapportera miljöavvikelser eller lämna förbättringsförslag.

 • Ett förbättringsförslag kan exempelvis vara ett förslag att universitetet har en sajt för byta och ge bort begagnade saker såsom möbler och labinstrument.
 • En miljöavvikelse kan vara att någon lämnat en glasburk med kvicksilver på miljöstationen eller att en institution har köpt en bil som inte är miljöbil.

Det är viktigt att du som medarbetare rapporterar in miljöavvikelser och lämnar förbättringsförslag. Annars får inte universitetets ledning kännedom om brister och fel inom miljöarbetet eller vad som kan förbättras.

Läs mer om miljöavvikelser och förbättringsförslag i anvisningen (pdf fil).
Anvisning för inrapportering av avvvikelse (50 Kb)

 

Bifogade filer
 • Universitetets miljöpolicy

  Stockholms universitets miljöpolicy

  Stockholms universitets miljöpolicy ligger till grund för allt miljöarbete. Därför är det viktigt att du som anställd känner till den.

  Det är även viktigt att universitetets policy kommuniceras till intressenter såsom allmänheten, studenter och samarbetspartners. Detta för att alla som vistas på eller samarbetar med universitetet ska känna till vår strävan med miljöarbetet.

  Universitetets ledning fastställer och reviderar miljöpolicyn för att korrekt spegla våra ambitioner och miljömål med verksamheten.

  Fastställd av rektor den 7 april 2016 och giltig till och med 2020-11-01

  Stockholms universitet ska genom sitt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska sin negativa miljöpåverkan.

  Universitetet ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna vid universitetet och i det omgivande samhället.

  I sin strävan efter ständig förbättring ska Stockholms universitet:

  • Där så är möjligt arbeta efter högre krav än de rättsliga regler och minimikrav som ställs på verksamheten.
  • Fortlöpande se över åtgärder för att minska naturresursanvändningen och miljöpåverkan från utsläpp till luft, mark och vatten som verksamheten direkt eller indirekt orsakar.
  • Verka för att aspekter rörande miljö och hållbar utveckling vägs in i beslut där så är relevant.
  • Verka för att alla medarbetare görs medvetna om innebörden av ett systematiskt miljöarbete.
  • Aktivt samverka med studenter, studentkår, omgivande samhälle och andra intressenter i de avseenden där miljöfrågorna berörs och miljöarbetet kan förbättras.
  • Säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda, och att dessa resurser används på mest effektiva sätt.
  Bokmärk och dela Tipsa
 • Anvisning för inrapportering av avvvikelse (50 Kb)
Bokmärk och dela Tipsa

Miljörepresentant

Martina Hättestrand

E-post: martina.hattestrand@geo.su.se

 

Miljöberedning

Erik Hansson

Moa Holmund

Martina Hättestrand

Rolf Jacobson

Malin Stenberg de Serves