På universitetets Miljöwebb hittar du information om miljörutiner och medarbetaransvar:

https://www.su.se/miljo/så-gör-du

https://www.su.se/miljo/medarbetaransvar