Som anställd vid stockholms universitet skall du känna till:

 1. Universitetets miljöpolicy.
 2. Miljörutiner som gäller för ditt arbete.
 3. Metod för hantering av miljöavvikelser och förbättringsförslag.

 

Universitetets miljöpolicy

Universitetets miljöpolicy

 

Vilka miljörutiner gäller för arbetet du utför?

Miljörutiner och anvisningar som anställda ska följa finns beskrivna i avsnittet “Så gör du” på “Miljöwebben”. http://www.su.se/miljo/så-gör-du

 

Tänk på att:

 • Släcka belysning och stänga av elektrisk apparatur
 • Stänga fönstret när du har vädrat klart
 • Använda energisparfunktion på apparater
 • Kopiera inte mer än nödvändigt
 • Sopsortera både i kök och vid miljöstationer
 • Låt gärna resfria möten ersätta arbetsresor
 • Tänk på att resa så miljövänligt som det är möjligt och rimligt
 • Åk tåg när avståndet inte är längre än 500 km
 • Åk kollektivt och alltid miljötaxi
 • Vid flygresa, undvika mellanlandningar
 • När du ska hyra bil, boka en miljöbil

För inköpsansvariga och personer med laborativt arbete kan miljörutinerna vara mer omfattande (se “Miljöwebben”) http://www.su.se/miljo/

 

Extra miljörutiner vid NG:

 • ”Sommarlunchen” skall vara vegetarisk
 • Vid möten och disputationer skall kranvatten i karaff användas istället för flaskvatten

 

Rapportera miljöavvikelse och lämna förbättringsförslag
 

SAMIR är universitetets inrapporteringssystem för säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Där kan du som anställd rapportera miljöavvikelser eller lämna förbättringsförslag.

 • Ett förbättringsförslag kan exempelvis vara ett förslag att universitetet har en sajt för byta och ge bort begagnade saker såsom möbler och labinstrument.
 • En miljöavvikelse kan vara att någon lämnat en glasburk med kvicksilver på miljöstationen eller att en institution har köpt en bil som inte är miljöbil.

Det är viktigt att du som medarbetare rapporterar in miljöavvikelser och lämnar förbättringsförslag. Annars får inte universitetets ledning kännedom om brister och fel inom miljöarbetet eller vad som kan förbättras.

Läs mer om miljöavvikelser och förbättringsförslag i anvisningen (pdf fil).
Anvisning för inrapportering av avvvikelse (50 Kb)

 

Rapportera i Samir

www.su.se/samir