Institutionens miljösida

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för naturgeografi
  4. Institutionens miljösida

Det ska vara lätt att göra rätt!

 

Universitetet är miljöcertifierat och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete.

Mål för universitet är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Negativ påverkan uppstår när vi exempelvis reser i tjänsten eller inte tar miljöhänsyn vid inköp. Den positiva skapar vi när vi utbildar eller sprider kunskap i frågor inom miljö och hållbar utveckling.

Parollen ”det ska vara lätt att vara miljövänlig” är central för universitetets miljöarbete. Därför har vi samlat viktig information och bra länkar här.   

Miljörepresentant

Martina Hättestrand

E-post: martina.hattestrand@geo.su.se

 

Miljöberedning

Erik Hansson

Moa Holmund

Martina Hättestrand

Rolf Jacobson

Malin Stenberg de Serves