Verksamheten vid Institutionen för naturgeografi återges i årsrapporter. Dessa kan laddas ned i pdf- format.

Annual Report 2017