Enligt beslut av rektor skall alla tjänsteresor som görs av medarbetare vid Institutionen för naturgeografi i förväg riskbedömas.

Fyll i formuläret  Riskanalys resor (23 Kb) innan du påbörjar din resa och maila formuläret till riskanalys@natgeo.su.se.

Kontakt
Susanna Blåndman
E-post: susanna.blandman@natgeo.su.se