Den 3 oktober är det dags för nästa alumnträff med sektionen för geo- och miljövetenskaper.

Se bifogad inbjudan.

Program:

17.00 – 17.30 Vi bjuder på vegetarisk smörgås med alkoholfri dryck, plan 1 i Geovetenskapens hus.
17.30 – 18.30 Nordenskiöldsalen, plan 3, Geovetenskapens hus
Introduktion: Barbara Wohlfarth, dekan för sektionen för geo- och miljövetenskaper

Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet
Alasdair Skelton, direktör för Bolincentret och professor vid IGV

Om vikten av att tänka in biologisk mångfald i de beslut som fattas med exempel från områdena hav och jordbruk. Therese Jacobson, chef för Hav, Jordbruk och Miljögifter, Naturskyddsföreningen, alumn från ACES

Hur man lurar döden och räddar världen, Husstainability, Hållbar affärsutveckling
Erik Huss, alumn från NG

17:00 – 22.00 Geopub på plan 1 i Geovetenskapens hus.

Anmäl dig här senast den 26 september: https://survey.su.se/Survey/23089