Onsdag den 4 oktober presenterar Robin sin avhandling på ett populärvetenskapligt sätt kl 11:00 - 11:45 i Aula Magna, höger hörsal. Titeln på föredraget är: "Hur stora var Centralasiens glaciärer under den senaste istiden?".

Efter föredraget kl 12:00 - 12:45 visas filmen "Through the valleys" med Robin på fältarbete i Mongoliet, en dokumentär om hur det är att vara doktorand.