Program och mer information om anmälan mm se pdfen med namn "Geografi – ett ämne i förändring? Då, nu och i morgon" nedan.