Våra forskare berättar om pollen och eleverna får utforska olika sätt att upptäcka nya saker. Hur går det egentligen till att göra en upptäckt? Varför blir vissa allergiska mot pollen? Varför har växter pollen och vad har de för funktion? 

När? Torsdag den 7 september 2017, 9:30-11:30 el 12:30-14:30

Var? Högbomsalen, Geovetenskapens hus, Frescati

Anmälan senast 1 september till: biologi@vetenskapenshus.se

Välkommen!