Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Stockholms universitet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn.

Johan Kuylenstierna leder arbetsgruppens arbete i år och det blir en heldag den 29 oktober med seminarier, samtal, diskussioner och reflektioner som avslutas med mingel. Den 30 oktober blir det fortbildning och studiebesök på Campusområdet.

Programmet uppdateras hela tiden och finns här:

Stockholms universitets Hållbarhetsforum 2019 den 29 oktober

Fortbildning och studiebesök den 30 oktober

Forumet är öppet för alla, men anmälan krävs eftersom antalet platser är begränsat.

Länk till anmälan.