Välkommen till Giorgos Maneas halvtidsseminarium: “Co-adaptive management of wetland ecosystem services in the Gialova Lagoon. Part 1: Water, habitats and birds” på måndag den 25 November kl 11-12, i De Geersalen.

Gialova Lagoon
Gialova Lagoon.