Stockholms universitets forskningsdatateam anordnar ett seminarium om datahanteringsplaner den 28 januari. Seminariet riktar sig främt till doktorander och forskare inom alla forskningsområden.

När? 28 januari 2020, kl 9:00 till 12:00
Var? William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus
Hur? Anmäl dig här senast 21 januari

Program och mer information