Evenemanget arrangeras av Svensk Nationell Datatjänst (SND), ett nätverk med närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer som utgör en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata.

När: 24 februari, kl. 13.00-14.00
Var: På distans via Zoom på länk här

Frågestunden hålls på svenska men det går också bra att ställa frågor på engelska.

Mer information här.

Varmt välkomna!
SNDs domänspecialister och forskningsdatarådgivare inom Miljö-, klimat- och geovetenskaper