Vi ser i dag på flera håll ett ökat intresset för vetenskap och att lära sig mer om den omgivande naturen och på vilket sätt vi är beroende av den. Samhället och våra liv har blivit alltmer komplexa och forskningen kan ge vägledning i såväl stora som små frågor.

Lena Forssén.
Lena Forssén.

Lena Forssén är förläggare av populärvetenskaplig litteratur på Natur & Kultur och besöker institutionen måndagen den 11 november. Hon berättar om hur bokutgivning går till och om ämnen som kan vara intressanta för bokutgivning. Hon vill komma i kontakt med forskare som är intresserade av att skriva om ämnen som engagerar en bred allmänhet. 

För att anmäla dig, klicka här senast 8:e november.