Bilder på lokalerna i Geovetenskapens hus

Nordenskiöldsalen

Ahlmannsalen