Helle Skånes

Studierektor forskarutbildningen

E-post: helle.skanes@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 73
Rum: V412

Peter Jansson

Forskarutbildning ämnesansvarig naturgeografi

E-post: peter.jansson@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 15
Rum: T423

Stefan Wastegård

Forskarutbildning ämnesansvarig kvartärgeologi

Sedan 2015-01-01 har vi inte någon antagning i forskarutbildningsämnet kvartärgeologi. Forskarutbildningsämnet kvartärgeologi ingår sedan 2015-01-01 i forskarutbildningsämnet naturgeografi.

E-post: stefan.wastegard@geo.su.se
Telefon: 08-16 48 92
Rum: X420

Utbildning på forskarnivå