Maria Damberg

Studie- och karriärvägledare för geovetenskap, biogeovetenskap, miljövård,  masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi (geomatik, landskapsekologi, och hydrologi) samt i miljövård och fysisk planering

Besökstid enligt överenskommelse.
E-post: studier@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98 (nås säkrast mån-tis kl. 9.00-9.45)
Rum: S304

Amanda Åberg

Studievägledare för geografi (kandidat, master och lärare), hållbar samhällsutveckling och miljövård på grundnivå

Arbetar deltid med studievägledning och har besökstid enligt överenskommelse på fredagar.
E-post: amanda.aberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-674 75 89
Rum: T334

Karin Reuterswärd

Tjänstledig från 2018-12-01.