Maria Damberg

Studie- och karriärvägledare för geovetenskap, biogeovetenskap, miljövård, flertalet masterprogram: naturgeografi och kvartärgeologi (geomatik, glaciologi, kvartärgeologi och hydrologi), miljövård och fysisk planering samt magister och master i miljö- och hälsoskydd

Besökstid enligt överenskommelse
E-post: studier@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98 (nås säkrast mån-tis kl. 9.00-9.45)
Rum: S304

Karin Reuterswärd

Studievägledare för geografi (kandidat, master och lärare), hållbar samhällsutveckling och miljövård på grundnivå

Arbetar deltid med studievägledning
Besökstid enligt överenskommelse
E-post: karin.reutersward@natgeo.su.se
Telefon: 08-674 75 89
Rum: T334