Bengt Brotén

Tekniskt underhåll, telefoni, reparation av forskningsutrustning m.m.

E-post: bengt.broten@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 97
Rum: T408

Johan Skantz

Beställning och montering av möbler, underhåll av lokaler, tekniskt underhåll m.m.

E-post: johan.skantz@natgeo.su.se
Telefon: 08-674 77 79
Rum: S302