Övergripande frågor

Ekonomiärenden E-post: ekonomi@natgeo.su.se
Personalärenden E-post: susanna.blandman@natgeo.su.se
Utbildningsfrågor

Studerandeexpeditioner, Studievägledning eller Studierektorer

Prefekt

Georgia Destouni

E-post prefektärenden: prefekt@natgeo.su.se
E-post: georgia.destouni@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 85
Rum: T305

Stf. prefekt

Regina Lindborg

E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 68
Rum: T428

Tf. administrativ chef

Madeleine Karpegård

E-post: madeleine.karpegard@su.se
Telefon: 08-16 48 09
Rum: T228

Chefstudierektor på grundnivå och avancerad nivå

Jerker Jarsjö

E-post: jerker.jarsjo@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 58
Rum: T313

Vice chefsstudierektor på grundnivå och avancerad nivå

Björn Gunnarson

E-post: bjorn.gunnarson@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 72
Rum: T222

Prefektkoordinator

Carmen Prieto Hierro

E-post: carmen.prieto@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 60
Rum: T314

Presskontakt och kommunikatör

Malin Stenberg de Serves

E-post: malin.stenberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 10 52
Mobil: 070-618 25 35
Rum: T232