Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Arbetsuppgifter
Huvudarbetsuppgifterna ligger inom utbildningsadministration. De utgörs till stora delar av (i) program och kursadministration (inledningsvis med viss vikt på institutionens geografiutbildningar), inklusive antagningslistor, utskick av kursmaterial inför kursstart, reservhantering, uppropslistor, behörighetskoll inför kursstarter, kursregistreringar i LADOK, och Athena-administration (ii) motsvarande tentamenshantering (inklusive anmälningar) och betygsregistrering i LADOK av studieresultat, (iii) back-up för lokalbokning inklusive dialog med Akademiska hus samt schemaläggning i TimeEdit, (iv) antagning, registrering och betygsrapportering av examensarbeten inklusive hantering i SISU, samt tillhörande administration, vid alla institutionens utbildningar, samt (v) koordinering av institutionens verksamsamhet relaterad till ämneslärarutbildning i geografi och naturkunskap, inklusive handläggning av ULV, VAL och KPU ärenden (LADOK och NyAwebben), utsök av förväntade studentgrupper, samt information till studenter inför ansökningsperiod.

Utbildningsadministratören ska även vara studierektor och huvudområdesansvarig behjälplig med underlag för beslut kring behörighetsfrågor och tillgodoräknanden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetat några år med administrativa uppgifter och du besitter en dokumenterad hög administrativ skicklighet. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt av ovan nämnda administrativa system. Arbetet kräver att du är noggrann och strukturerad och att du kan arbeta självständigt. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, även på engelska, och har god datorvana. I övrigt är du en positiv person som har lätt att samarbeta och som tar egna initiativ. Eftersom arbetet ibland innebär hög arbetsbelastning är det viktigt att du är flexibel och kan arbeta under tidspress.

Anställningsvillkor
Startdatum snarast möjligt under april. Anställningen avser heltid och gäller ett år, med möjlig förlängning därefter. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av chefsstudierektor Jerker Jarsjö, tfn 076 205 8673, jerker.jarsjo@natgeo.su.se 

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

 

Länk till denna sida med ansökningsformulär:
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14177&rmlang=SE