Lediga anställningar

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för naturgeografi
 4. Om oss
 5. Lediga anställningar
 6. Doktorand i naturgeografi: De afrikanska och asiatiska monsunsystemens variabilitet

Doktorand i naturgeografi: De afrikanska och asiatiska monsunsystemens variabilitet

Ref.nr SU FV-2784-18 Sista ansökningsdag: 2018-09-30

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning
De afrikanska och asiatiska monsunsystemen dominerar delar av den atmosfäriska cirkulationen i norra hemisfären och de kontrollerar den regionala klimatvariabiliteten i Afrika och Asien. Miljarder människor är direkt eller indirekt beroende av nederbörd från monsunerna för sitt uppehälle och sin ekonomiska välfärd. Förändringar av monsunregnens temporala och rumsliga mönster kan få utbredda socio-ekonomiska effekter. Förväntade allvarliga klimatförändringar under de kommande decennierna leder till ett ökat behov av förbättrad förståelse av monsunernas variabilitet på både korta och långa tidsskalor.

Vi söker en doktorand som kommer att arbeta i ett projekt som syftar till att undersöka monsunernas variabilitet från dåtid till framtid. Viktiga aspekter är att bidra till ökad förståelse för monsunernas respons på olika klimatdrivande processer och återkopplingar mellan monsunerna och andra fysiska processer i klimatsystemet. Doktoranden kommer att fokusera på att diagnostisera de relaterade dynamiska och fysiska processerna genom att analysera olika dataset såsom data från klimatsimuleringar med en jordsystemsmodell, moderna observationsdata och paleoklimatdata. Arbetet kommer att utföras tillsammans med en forskargrupp vid Stockholms universitet som är starkt engagerad i både nationellt och internationellt samarbete.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, inom ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant naturvetenskap.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Sökande med stark kvantitativ bakgrund, kännedom om klimatdynamik och kunskaper om simuleringar med klimatmodeller kommer att prioriteras. Den sökande måste vara självmotiverad, engagerad och entusiastisk till forskningssamarbete. Doktorsavhandlingen skrivs på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av docent Qiong Zhang, tfn 08-16 48 76, qiong.zhang@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev - ange varför du är intresserad av projektet och vad som gör dig lämpad för detta projekt
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Välkommen med din ansökan!

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Länk till annonsen och ansökan.

Anställningsintervjuer kommer sannolikt att äga rum under mitten av oktober.

 

 
 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Sök_knapp

Personal och organisation

Besöksadress:
Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Frescati
T-banestation Universitet

Postadress:
Institutionen för naturgeografi
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Telefon: 08-16 20 00 (växel)

Ekonomiärenden:
Ekonomiärenden

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Ange referens 463 + ev. namn

Tarfala forskningsstation
Tarfala forskningsstation
c/o Kallax Flyg AB
Nikkaluokta flygbas
SE 98199 Nikkaluokta
Telefon: 072-715 50 39

Miljöwebben

Välkommen till institutionens miljösidor

Medarbetarwebben