Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Tarfala forskningsstation är belägen ca 26 km från närmaste väg i Kebnekaisefjällen. Vid stationen bedrivs nationell och internationell forskning och undervisning samt miljöövervakning. Stationen kan ta emot 25 gäster. Forsknings- och miljöövervakningsverksamheten vid stationen leds av en vetenskaplig ledare. Forskningsingenjören och annan teknisk personal vid stationen arbetsleds i det dagliga arbetet av en föreståndare. 

Tarfala forskningsstation ingår i Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES), ett nationellt infrastrukturnätverk för forskningsstationer som finansieras av Vetenskapsrådet och deltagande lärosäten. Forskningsingenjören kommer att arbeta med insamling, bearbetning och tillgängliggörande av data inom denna verksamhet.

Arbetsuppgifter
Forskningsingenjörens huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:

  • Ansvara för att resultaten från mätningar inom miljöövervaknings- och forskningsprogrammen i Tarfala samlas in, analyseras och tillgängliggörs i aktuella nationella och internationella databaser (t.ex. massbalans, hydrologi, meteorologi).
  • Bidra till utveckling av fältmätningsprogrammen.
  • Vara delaktig i införskaffning, installation och underhåll av teknisk fältmätningsutrustning.
  • Bidra till stationens fältstöd för SITES-verksamhet.
  • Vara kontaktperson med teknisk personal anställda vid andra SITES stationer.  

Arbetet är förlagt till forskningsstationen i Tarfala och Stockholms universitet i Frescati. Tidfördelningen för insatser mellan arbetsorterna bestäms av arbetsledaren. Tarfala forskningsstation hålls öppen från början av mars till början av maj samt från midsommar till slutet av september. Korta vinterbesök kan förekomma. Fältperioden omfattar minst 70 dygn per år. 

Kvalifikationer
Vi söker en tekniskt kunnig person med erfarenhet från forskningsarbete i fält, gärna i fjällmiljö. Masterexamen i naturvetenskap är ett krav, gärna med inriktning mot ekologi och/eller geovetenskap. Erfarenhet av tillämpning av metoder för automatisk nedladdning av fältdata (loggers) är ett krav. Du är samarbetsvillig, ansvarsfull, organiserad och flexibel. 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndaren, professor Gunhild Rosqvist, tfn 08-16 49 83, ninis.rosqvist@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2018-02-16

Länk till den här sidan