Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning
Nya studier visar att mänsklig konsumtion av sötvatten har ökat dramatiskt under det senaste århundradet och redan har överskridit en planetgräns som beskriver en säker tillvaro för mänskligheten. Människor konsumerar sötvatten inom jordbruk, industri samt i vattenreservoarer, däremot finns det en växande intresse för att förstå sötvattenförbrukning. Exempelvis har förbrukning på grund av avdunstning från reservoarer uppskattats vara försumbar, men ny forskning har visat att dessa reservoarrelaterade uppskattningar kan vara för konservativa.

Arbetsuppgifter
Denna 24-månaders långa forskningsbefattning kommer att fokusera på att kombinera hydrogeodesi med hydrologi för att identifiera de mekanistiska processerna som reglerar sötvattens- och ytvattenförändringar i reservoarer eller grundvattenberoende jordbruk. Dessutom, för att få uppskattningar av sötvattenförbrukning på dessa förändringar kommer  hydrogeodetiska verktyg som Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) för ytvatten och/eller grundvatten (stapling) och/eller Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) att tillämpas.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av hydrogeodesi-verktyg, speciellt Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) eller Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE). 

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Fernando Jaramillo, tfn 070-071 12 84, fernando.jaramillo@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

 

Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=7108&rmlang=SE