Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 135 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap och miljövård. Våra fem forskningsenheter är: Biogeografi och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Miljö, Resursdynamik och förvaltning, Geomorfologi och glaciologi samt Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mycket mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Ämne
Natur- och miljövård med inriktning mot hållbar utveckling

Arbetsuppgifter
Forskning, undervisning och handledning. 

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Vid i övrigt likvärdiga meriter är följande särskiljande:

  • Erfarenhet av samarbete med samhälleliga aktörer.
  • Erfarenhet av och kompetens i geografiska informationssystem.

Högskolepedagogisk utbildning
Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Övriga upplysningar
Undervisning på grundnivå inom alla institutionens insriktningar: geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård ingår i uppgifterna för den som anställs. I arbetsuppgifterna ingår också undervisning i och administration av institutionens tvärvetenskapliga utbildning ”Hållbar samhällsutveckling”. 

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse av svenska.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet universitetslektorer vid institutionen är män.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Georgia Destouni, tfn 08-164785, georgia.destouni@natgeo.su.se och chefsstudierektor, professor Jerker Jarsjö, tfn 08-464958, jerker.jarsjo@natgeo.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Katarina Gustafsson, tfn 08-16 22 92, katarina.gustafsson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se(SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet finns på webbsidan: riktlinjer – anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

 

Länk till denna sida med anmälningsformulär:
https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=10537&rmlang=SE