Jonas Björck
Jonas Björck

Regeringen har beslutat att utse Jonas Björck till ny generaldirektör och chef för Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Han tillträder den 20 april 2020.

Läs mer om uppdraget.

Jonas disputerade i kvartärgeologi 1999 med Ann-Marie Robertsson som handledare. Avhandlingen titel: Event stratigraphy for the Last Glacial-Holocene transition in eastern middle Sweden.

Länk till avhandlingen.