För att stödja verksamheten vid Tarfala forskningsstation startade anställda vid Google i Sverige och USA en insamling. Resultatet blev 101 000 kronor till klimatforskningen.

 

Medarbetare i glaciären
Medarbetare i glaciären

Läs artikel om donaton till Tarfala på universitetets nyhetsbrev på svenska, and in English.