Forskningsprojektet MAGIC-DML är ett internationellt samarbete för att studera inlandsisens volymförändringar i Dronning Maud Land i Antarktis. Området är till stor del täckt av den östantarktiska inlandsisen. Isen är så tjock att det bara är de högsta bergstopparna, så kallade nunataker, som sticker upp ur istäcket.

Forskarnas mål är att återskapa inlandsisens historia, specifikt hur dess tjocklek och utbredning har varierat över tid. Genom att samla in och bestämma åldern på prover från stenblock på olika höjder på nunatakerna, testas och förbättras numeriska modeller av isytans förändringar. Med hjälp av modellerna kan forskarna se hur inlandsisen påverkas av klimatförändringar, både historiskt och i framtiden.

– Forskningen ger viktig baskunskap för att bättre kunna förstå klimatvariationer i polarområdena, säger Arjen Stroeven, professor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet och forskningsledare för MAGIC-DML.