Fernando Jaramillo och Gia Destouni presenterar forskningsresultat om att den planetära gränsen för konsumtion av sötvatten överskrids.

För att beskriva hur mycket mänsklig aktivitet jorden kan klara av har konceptet ”planetära gränser” introducerats. Mänsklig konsumtion av sötvatten är den använda kontrollvariabeln för den planetära gränsen för sötvatten. Nu visar beräkningar av forskare vid Stockholms universitet att den globala mänskliga konsumtionen av sötvatten har överskridit den planetära gränsen. Artikeln publiceras nu i tidskriften Science.

Läs mer i pressmeddelandet

Artikeln i tidskriften Science (öppen tillgång):
http://www.sciencemag.org/content/348/6240/1217.3.full

Artikeln i tidskriften Geophysical Research Letters (öppen tillgång):
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL061848/full