Forskningsinfrastrukturen SITES kommer få fortsatt finansiering av Vetenskapsrådet (VR).