Rektor har beslutat dela ut Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band till tre personer som på olika sätt har främjat universitets verksamhet. 

Johan Kleman

Johan Kleman. Foto: Orasis Foto.
Johan Kleman. Foto: Orasis Foto.

Johan Kleman, professor i fjärranalys vid Institutionen för naturgeografi, har verkat i en rad ledningsuppdrag vid Stockholms universitet, bland annat som prodekanus för den naturvetenskapliga fakulteten under sex år och därefter som rektorsråd för strategiska partnerskap under ytterligare sex år. Utöver det direkta ansvar som följt med dessa uppdrag har Johan Kleman spelat en nyckelroll i utvecklingen av ett antal strategiska forskningsinitiativ för universitetet. Han var ledande i skapandet av Bolincentret för klimatforskning, vars föreståndare han också var under en rad år. Han formulerade projektet Baltic Eye, som varit en grundbult i tillskapandet och den senare utvecklingen av universitetets Östersjöcentrum. Han hade en avgörande roll för tillkomsten av Navarino Environmental Observatory, universitetets forskningsstation på Peloponnesos. Johan Klemans stora bredd som forskare och akademisk ledare har varit till största gagn för Stockholms universitet.

Läs mer här om utmärkelsen.

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.