Gustaf Hugelius. Foto: Niklas Björling på uppdrag av Bolincentret för klimatforskning.


Gustaf Hugelius har blivit intervjuad som en av “Nature Index 2018 Rising Stars”. Han är universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet samt gemensam ledare för forskningsämnet Biogeokemiska cykler och klimatet inom Bolincentret för klimatforskning. 

Nature Index lyfter fram forskare med många publikationer och citeringar som har nya idéer inom sitt forskningsområde, tar initiativ, är nyfikna och bra på att samverka. 

Läs mer om Nature Index 2018.

Gustafs forskning handlar om markens roll i kolcykeln. Han studerar främst jordar i nordliga ekosystem, såsom permafrost och torvmarker, för att förbättra kunskapen om hur de interagerar med klimat och andra faktorer. 

Läs mer om Gustafs forskning och forskningssamarbeten.