Mer information om gällande rekommendationer.

Aktuell information hos ansvariga myndigheter

Ansvariga myndigheter uppdaterar information om utvecklingen och rekommendationer löpande på nedan webbsidor. Aktuell information finns även på WHO:s webbsidor, se alla länkar nedan:

Har du frågor?

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta din närmaste chef eller kursansvarig.

För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.