APECS Sweden är den svenska delen av det internationella nätverket APECS (Association for Polar Early Career Scientists) som jobbar för internationellt och interdisciplinärt samarbete, karriärutveckling och kommunikation för unga polarforskare. APECS Sweden organiserar bland annat aktiviteter för unga forskare i samband med forskningsmöten och konferenser i Sverige. Det nya sekretariatet för APECS Sweden är ett samarbete mellan institutionerna INK, IGV, MISU och Zoologiska institutionen, samt Polarforskningssekretariatet. Tjänsten som exekutiv sekreterare för APECS Sweden omfattar 10% av heltid (~4 timmar per vecka) och kommer att rotera varje år mellan de fyra institutionerna. I år 2013 innehas tjänsten av Ylva Sjöberg på INK.

Vill du veta mer? Gå in på hemsidan www.apecssweden.se eller besök Ylva Sjöberg i rum T402.