Johan är VD för Stockholm Environment Institute (SEI) och adjungerad professor i internationella vattenresurser hos oss. Han har tidigare arbetat för FN bl  a FAO och på Stockholm International Water Institute (SIWI). Han har också en bakgrund som konsult med fokus på bl a hållbarhetsfrågor inom både den privata och offentliga sektorn. Johan Kuylenstierna utsågs 2014 till Sveriges miljömäktigaste och nu i september 2017 promoveras han till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Han utses till hedersdoktor för sitt framgångsrika arbete att analysera och på ett inspirerande sätt kommunicera kunskap om globala miljö- och utvecklingsfrågor, med särskilt fokus på vatten- och klimatfrågor.