Hur påverkar grönområden människors hälsa? Det är en av de saker som Jonathan Stoltz har undersökt i sin doktorsavhandling som han presenterade 4 februari. Här berättar han kort i en film om resultaten.

Titeln på avhandlingen är: Perceived Sensory Dimensions: A Human-Centred Approach to Environmental Planning and Design.