”Vi som idag är ögonvittnen till isarnas snabba avsmältning måste fortsätta att göra världen upp­märksam på det som faktiskt sker. I dag sker det saker som är utöver vad som kan förväntas av naturliga reaktioner. Jag har tagit det som min uppgift att föra ut detta budskap”.

Professor Per Holmlund ser populärvetenskapen och kommunikationen med det omgivande samhället som ett självklart parallellspår till forskarbanan. Per tycker aldrig att det tar onödig tid från forskningen när han blir uppringd av en radioreporter och får frågor om sjöar under Antarktis is, senaste mätningen av Kebnekaises topphöjd eller om glaciärers tillstånd i världen. Tvärtom, menar han att en forskares medverkan i kunskapsspridning och samhällsdebatt bidrar till ett bättre samhälle och ger legitimitet till kunskapsproduktionen i sig.