Gia Destouni, från institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, har tilldelats EGUs (European Geosciences Union) Henry Darcy medalj.

Henry Darcy Medaljen delas ut av European Geosciences Unions (EGUs) sektion för hydrologi, till minne av Henry Darcy's vetenskapliga gärning, för enastående vetenskapliga bidrag inom forskning om vattenresurser, samt vattenresursteknik och vattenresurshantering.

Gia Destouni tilldelas medaljen för sina enastående, banbrytande och nyskapande bidrag till forskningen om hydrologi och vattenresurser”. 

Mer information på EGUs hemsida